ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Εκτύπωση Δελτίου Τύπου
751091
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΟΥΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ( ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )
 
751090
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ( ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )
 
751089
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ( ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )
 
751088
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ( ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )
751086
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ) ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ )
 
751085
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ) ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ )
 
751084
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ) ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ )
 
751083
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ )
751082
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ )
 
751081
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ )
 
751080
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ )
 
751079
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ )
Φωτογραφίες ανά Σελίδα