ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Φωτογραφίες ανά Σελίδα
Εκτύπωση Φωτογραφιών
Εκτύπωση Δελτίου Τύπου
751361
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΧΡΙΣΤΟΣ ) ΔΗΜΑΣ ( Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας )
 
751350
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751353
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751352
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
751351
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751347
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751348
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751349
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
751346
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751345
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751344
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
 
751343
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2η ΜΕΡΑ - TEXAN - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ( Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών )
Φωτογραφίες ανά Σελίδα